O NÁS:

Na našej ambulancii poskytujeme zdravotnú starostlivosť v odbore angiológia. V komplexne vybavenej ambulancii sa venujeme diagnostike a liečbe ochorení žíl, tepien a lymfatických ciev. K dispozícii Vám je sonografická diagnostika, automatické meranie členkovo ramenného indexu, TK Holter, EKG, pletyzmografia...

Náš tím

MUDr. Ivar Vacula, PhD. - Lekár

Narodil sa a žije v Trnave. Lekársku fakultu (LFUK Bratislava) ukončil v r. 2001, v r. 2003 atestoval v odbore vnútorné choroby, v roku 2006 obhájil dizertačnú prácu v odbore angiológia a v r. 2007 atestoval v odbore angiológia. Od r. 2001 nepretržite pracuje na LFUK v Bratislave ako asistent a neskôr ako odborný asistent, prednáša a publikuje doma i v zahraničí. Od roku 2009 je tiež súkromným lekárom s licenciami v odboroch vnútorné lekárstvo a angiológia.

Bc. Lucia Franka - Zdravotná sestra.

Narodila sa v Trnave, žije v Opoji. Stredoškolské vzdelanie (Strednú zdravotnú školu v Trnave) ukončila v r. 1998, v r. 2005 ukončila bakalárske štúdium na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Aktuálne diaľkovo študuje s cieľom ukončiť magisterské štúdium v odbore environmentalistika. Viac rokov pracovala na veterinárnej klinike. Od r. 2009 pracuje v angiologickej ambulancii.

Miroslava Brestovanská

Narodila sa a žije v Trnave, stredoškolské vzdelanie ukončila v roku 2000 na SZŠ v Trnave. Od roku 2013 pracuje v našej angiologickej ambulancii ako zdravotná sestra.Je tiež vyškolenou špecialistkou na lymfodrenážne masáže a rádiofrekvenčnú abláciu

Venujeme sa ambulantnej diagnostike ochorení žíl ako sú kŕčové žily, povrchová a hlboká žilová trombóza, vrodené žilové anomálie. Poskytujeme komplexnú sonografickú diagnostiku, po zvážení a prediskutovaní terapeutických možností priamo realizujeme skleroterapiu alebo sprostredkujeme kontakt na spoľahlivé angiochirurgické pracoviská. Začíname a mnohokrát aj ďalej vedieme antikoagulačnú liečbu (warfarin atď.). Mimoriadne sa venujeme diagnostike a liečbe chronických vredov predkolení. V spolupráci s rodinou pacientov (ktorých podrobne zaškoľujeme) alebo s ADOS pravidelne ošetrujeme pacientov s chronickými vredmi a hojíme rany.

Diagnostikujeme tiež ochorenia tepien – nedokrvenia končatín. Určujeme rozsah aterosklerózy (kornatenia) aj v iných lokalizáciách (krčné a brušné tepny), nastavujeme liečbu rizikových faktorov aterosklerózy (vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, poskytujeme poradenstvo v oblasti odvykania od fajčenia, zvažujeme možnosti intenzifikácie liečby cukrovky). Sprostredkujeme v prípade potreby hospitalizácie na vyšších pracoviskách s možnosťami balónkovania či stentovania tepien, bypassových operačných zákrokov. Pooperačné stavy ďalej sledujeme. Venujeme sa aj diagnostike a liečbe pacientov s diabetickou nohou a pacientom s lymfedémom.