Ako sa stanete našim pacientom alebo pacientkou?

- zatelefonujte v čase ordinačných hodín na uvedené kontaktné čísla a objednajte sa u zdravotnej sestry. Uprednostnení sú pacienti s náhle vzniknutými závažnými obtiažami, ostatní pacienti sú zaradení do bežného poradovníka, vybrať si ale môžete doobedné či poobedné hodiny, každý pacient je objednávaný na hodinu, ktorú sa snažíme dodržať.

- v prípade veľmi závažných obtiaží a najmä ak to uzná Váš praktický lekár alebo iný špecialista a označí odporúčací lístok “Statim” alebo “Cito”, môžete prísť v čase ordinačných hodín bez predchádzajúceho zavolania – Váš zdravotný stav posúdi sestra resp. v prípade potreby lekár a medzi objednanými pacientami budete v prípade potreby vyšetrení priebežne, alebo Vám bude pridelený termín.

Zaručujeme Vám:

anonymitu/diskrétnosť

– o ochoreniach sa snažíme rozprávať s pacientom zásadne bez prítomnosti cudzích osôb, v oddelenej miestnosti, pacient sa má možnosť vyzliecť v oddelenej miestnosti, chronické rany preväzujeme v oddelenej miestnosti na to určenej. Často závaťné stavy fotografujeme na dokumentáciu priebehu hojenia rán, zmenšovania opuchov – v týchto prípadoch môžete fotenie odmietnuť, ale ak budete súhlasiť, môžete si byť istí, že Vaše meno ani iné osobné údaje nikdy nebudú verejne spojené s fotografiami a to aj v prípade ich prezentovania na kongresoch či pri výučbe študentov – vždy bude zachovaná Vaša anonymita

možnosť objednať sa presne na čas

– snažíme sa objednávať všetkých pacientov presne na určitú hodinu a termíny dodržať. Výnimkou môžu byť dni, ke´d sa nahromadia akútne stavy, alebo keď zastupujeme inú špecializovanú ambulanciu. Takmer výlučne však nečakáte u nás viac ako 1 hodinu a zväčša nie viac ako 20 min. Ak presiahneme dobu čakania 20 min., poplatok za objednanie nehradíte

preobjednanie v prípade neprítomnosti

– od každého pacienta sa snažíme získať tel. kontakt a v prípade našej neplánovanej neprítomnosti pacientov sami preobjednávame na prednostné ošetrenie (bez ďalších poplatkov)

V rámci uvedeného realizujeme:

komplexné sonografické vyšetrenia cievneho systému (žilového aj tepenného) a v prípade potreby realizujeme aj orientačné echokardiografické vyšetrenie, 24 hodinové monitorovanie tlaku krvi, 12 zvodové EKG, pletyzmografické vyšetrenia. automatické a ručné meranie tlakov na horných a dolných končatinách. Ponúkame tiež kontakty na špičkové chirurgické a rádiologicko-intervenčné pracoviská, spoluprácu s internou klinikou